Skip to content

Norge kan ren energi!

24. november 2016
Vannkraftverk

Kykkelsrud vannkraftverk (foto: Storbyphoto)

Innovasjon Norge har lagt frem sin Drømmeløfts-rapport om mulighetsområdet ren energi. Utgangspunktet for norsk suksess på dette området er meget godt.

Av Spesialrådgiver Marianne Tonning Kinnari, Innovasjon Norge

Vi har drevet vannkraftverk i Norge i mer enn 100 år. Vi vet mye om trygg og effektiv elektrisitetsproduksjon.  Denne kompetansen er mer enn vannkraftkompetanse; her dreier det seg om forståelse av systemløsninger – planlegging, distribusjon, regulering, optimalisering, sammenkobling av kompetanse  – for at hele energisystemet skal fungere sammen.

Vi har siden Sam Eydes tid valgt å kapitalisere på vår tilgang på ren og rimelig energi.  Det resulterte i etablerling av viktige lokomotiver som Norsk Hydro, Yara, Elkem, Eramet, TiZir og andre kraftintensive hjørnesteinsbedrifter. Disse bedriftene er verdensledende med tanke på lavt CO2 fotavtrykk per produsert enhet.

Les mer…

Ordretilgangen i industrien: lyspunkter men fortsatt fall

7. november 2016

Statistikken for ordretilgang og industriproduksjon kan gi oss et visst innblikk i hvordan det står til med norsk næringsliv etter oljeprisfallet og problemene i olje- og gassektoren. Det generelle inntrykket er dessverre fortsatt nedgang.

Av spesialrådgiver John Rogne, Innovasjon Norge

Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk for den ordrebaserte industrien viser at ordreinngangen i 3. kvartal var omtrent som i 2 kvartal. De fleste næringene har fortsatt nedgang, men skipsverftene melder nå om økning, rett nok fra et svært lavt nivå i 2. kvartal. Nye kontrakter på bygging av cruiseskip bidrar sterkt til økningen.

Det er næringer som leverer varer og tjenester til olje- og gassektoren som har størst nedgang i ordrereservene. Dette gjelder både hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Les mer…

Romania får enda større betydning som marked for norske bedrifter

1. november 2016
The sun setting over the River, Timisoara, Romania.

Timisoara, Romania. Foto: Ingram

Ny avtale om EØS-midler med Norge gir Romania den nest største pengepotten. Innovasjon Norge inviterer til matchmaking i november, og de første utlysningene kommer om et år.

Av seniorrådgiver Frauke Muth, Innovasjon Norge

Romania er i økende grad attraktiv for utenlandske bedrifter og investorer. Landets relevans som marked ble tydelig i forrige uke da Romania fikk tildelt den nest største pengepotten etter Polen i en historisk EØS-samarbeidsavtale mellom Norge og Romania.

I den nye budsjettperioden vil landet få 4,5 milliarder kroner i støtte. Innovasjon Norge får forvaltningsansvar på nesten en femdel av beløpet – omtrent tre ganger så mye som i forrige periode.

– Avtalen er en følge av stort pågangsmot på den rumenske siden og mange gode prosjektresultater, påpeker Eli Bleie Munkelien, direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge.

Les mer…

Omstilling krever at vi velger

28. oktober 2016
crossroads

Fremtiden er usikker, men vi må allikevel forberede oss på den. (Foto: Photodisk)

Debatten mellom professor Einar Lie og Innovasjon Norge om historie og økonomisk politikk fortsetter. Dette er en litt lengre versjon av hennes siste svar i Aftenposten.

Av Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Professor Einar Lie viderefører i onsdagens utgave av Aftenposten diskusjonen med Innovasjon Norge og våre forslag til fremtidsrettede mulighetsområder for et norsk næringsliv i omstilling.

Mitt første innspill i debatten kan leses her.

Vi skal erstatte vår oljebaserte økonomi med noe nytt, men vi vet enda ikke hva som blir «vår nye olje» om 30 år. Derfor har vi nettopp valgt å peke på flere mulighetsområder. Felles for dem er at dette er området der norsk næringsliv og industri har fortrinn i form av eksisterende kompetanse.

Med disse forslagene ivaretar vi vår rolle som innovasjonspolitisk rådgiver overfor våre oppdragsgivere og eiere. I siste instans er det norsk politikere som skal foreta de modige valgene som skal lede oss inn i fremtiden.

Vi setter pris på at Einar Lie bidrar til denne viktige debatten. Og ja, den må ses i et historisk lys. Men ikke bare det! I tillegg til vår egen omstilling står vår verden overfor utfordringer som vi aldri tidligere har sett, men som vi må bidra til å løse. Det krever alternativ tenking når det gjelder innovasjon.

Les mer…

Mandatet er flere gode gründere – og det leverer vi!

27. oktober 2016
Fire personer brainstormer med post-it lapper.

Innovasjon Norge skal løfte oppstartselskaper opp og frem. (Foto: Wavebreakmedia)

Oslo Innovation Week (OIW) sist uke var en arena der viktigheten av gründerskap ble løftet frem. En observasjon fra disse dagene er at Innovasjon Norge har vært med på å finansiere den tidlige fasen i et stort flertall av de mest fremgangsrike selskapene vi møter. Det kan vi være stolt av.

Av Pål Thorvik Næss, direktør for Gründere og oppstartsbedrifter og Pål Aslak Hungnes, spesialrådgiver, Innovasjon Norge

OIW og gründerskap får som fortjent stor oppmerksomhet, også i mediene. Det er bra! Men i fremstillingen av Innovasjon Norges arbeid med gründere har det vært reist spørsmål (Klassekampen 18.oktober) rundt effektene av Innovasjon Norges innsats basert på en analyse fra SSB.

Statens råeste investor?

En kan lett kan få inntrykk av at Innovasjon Norge forventes å være statens råeste investor som kun plukker de beste (cherry-picking) blant gründerne for å maksimere effekten av våre ordninger. Hadde vi vært det, og på det viset fortrengt privat kapital og kompetanse, hadde det virkelig vært grunnlag for berettiget kritikk.

Les mer…

Fremtidens utfordringer krever strategiske valg

25. oktober 2016
dreams of flight! child playing with toy airplane against the sky at sunset

Ønsker du en fornyelse av norsk næringsliv, må du ha en visjon om fremtiden. (Foto: Choreograf)

Vi har terget på oss professor Einar Lie. I en artikkel i Aftenposten på søndag langer han ut mot Innovasjon Norge og vår Drømmeløfts-prosess og sammenligner våre policy-forslag med den «forlengst forlatte, selektive politikken» som førte til bortkastede subsidier til dødsdømte skipsverft på 1970-tallet.

Av Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge

Vår prisbelønte video fra 2015 om Innovasjon Norges historie blir tatt som bevis på at vi er tilbakeskuende og gammeldagse. Man skulle tro en professor i økonomisk historie ville ha sans for at vi tok oss tid til å sette norsk innovasjonspolitikk inn i en historisk sammenheng.

Innovasjon Norge utfordrer tradisjonell tenkning

Jeg er egentlig ikke overrasket over professorens angrep. Jeg hadde faktisk ventet meg en del flere av det slaget. Ved å foreslå en mer strategisk innretning av innovasjonspolitikken utfordrer vi tross alt en del veletablerte økonomiske dogmer om næringsnøytralitet og forestillingen om at det er umulig å forberede seg på fremtiden.

Men sannheten er at forslaget om at vi skal konsentrere mer av innsatsen omkring seks såkalte mulighetsområder (havrommet, bioøkonomien, ren energi, smarte samfunn, helse og velferd, kreativ næring og reiseliv) er helt i tråd med nyere innovasjonspolitisk tenkning. EU gjør, for eksempel,  det samme i rammeprogrammet for innovasjon og forskning, Horisont 2020. Vi finner lignende prioriteringer i regjeringens langtidsplan for forskning. 

Ønsket om strategiske satsinger på forskning og innovasjon er ikke basert på et tilbakeskuende ønske om å beskytte tradisjonelle næringer og subsidiere døende bedrifter. Vi foreslår ikke satsinger på «definerte sektorer eller næringsområder».  Les mer…

En engelskmann til besvær – da sjefskommentatoren i Financial Times kom til Norge

24. oktober 2016

For første gang kom sjefskommentatoren John Gapper fra Financial Times til Norge.

Av Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge

17.oktober 2016 satt han i resepsjonen til Innovasjon Norge med Fjellreven ryggsekk og Helly Hansen jakke. Han fortalte at alle snakket norsk til ham. Ikke rart sa vi… Fin fyr som har brukt mange timer, møtt mange nordmenn for å danne seg sitt første hovedinntrykk.

Financial Times om Norge

Torsdag 20.oktober kommenterte han sine observasjoner i Financial Times under følgende tittel: «Norways’ oil wealth swamps innovation».

«Norwegians like the idea of creativity but fear disruption», skriver han.

Og videre: «The trouble is that Norway is too comfortable. It takes a crisis to get most people to change their ways radically or for an economy to adjust the way that it works. Whatever you think of Brexit, it is one of those crises. At the moment, Norway has more official think-tanks and innovation incubators than entrepreneurship and disruption».

Les mer…