Gå til innhold

«Behind the scenes» i klyngeutvelgelsen

23. juni 2016
fiskeoppdrett

Aquatech Cluster får status som NCE, Norwegian Centres of Expertise.
Fiskeoppdrett i Lofoten, foto: Harvepino.

Tre Arena-klynger og ett Norwgian Centre of Expertice (NCE) er akkurat tatt opp i det norske klyngeprogrammet. Nåløyet er trangt når vi går fra 57 potensielle søkere i mars til utnevnelse av fire nye klynger i juni. Her får vite litt om hvordan vurderingsprosessen gjennomføres og hvem som er med og bestemmer utfallet.

Av Mona Skaret, direktør for vekstkraftige bedrifter og klynger, og spesialrådgiver Line Magnussen, Innovasjon Norge

Norwegian Innovation Cluster-programmet har en årlig utlysning for opptak av nye prosjekter, og prosjektsøknadene går gjennom en omstendelig utvelgelsesprosess. Den 20. juni offentliggjorde vi hvilke nye klynger som ble tatt opp i klyngeprogrammet 2016.

Klyngene som kom gjennom det trange nåløyet i år var:

 • NCE Aquatech
 • Arena Solenergi
 • Arena Tunnel Safety
 • Arena Skognæringa i Trøndelag.

Vi gratulerer så mye!

Du kan lese mer om de ulike klyngene her

Formål

Norwegian Innovation Clusters har som formål å utløse og forsterke regionale næringsklynger slik at de blir en drivkraft for endring og økt verdiskaping. Det er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, grundere og offentlige aktører som jobber sammen om:

  • Innovasjon
  • Kompetanseheving
  • Internasjonalisering

Programmet eies av eies i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, med Innovasjon Norge som ansvarlig operatør for programmet.

Mer informasjon om Norwegian Innovation Clusters og de tre programnivåene GCE, NCE og Arena, finner du på våre hjemmesider.

Utvelgelsesprosedyren

Veien fram til klyngestatus har vært lang for samtlige av de nye klyngeprosjektene – for det er en omfattende utvelgelsesprosess søknadene skal gjennom. En av prosjektlederne uttalte i etterkant av et intervju «Jeg er mer nervøs nå enn da jeg var 16 og skulle opp til en ordentlig eksamen for førte gang».

Vi kan betrygge alle med at når programrådet tar sin endelige beslutning er denne basert på en bred og grundig evaluering av alle prosjektforslagene.

Figur som viser utvelgelsesprosessen

Årets utvelgelsesprosess

Årets utlysning startet opp med et informasjonsmøte i januar, der klyngene også fikk tilbud om et lynmøte med de programansvarlige på Arena og NCE-nivåene. I etterkant av dette møtet blir klyngeinitiativene invitert til å sende inn en prosjektskisse på fire sider. Denne skissen måtte skrives i henhold til en mal bestående av fem vurderingskriterier som programmet har utarbeidet.

Utvelgelseskriteriene

 • Klyngens utgangspunkt
  1. Klyngens ressurser og relasjoner
  2. Klyngens posisjon og potensial
 • Klyngeprosjektets potensial
  1. Klyngeprosjektets mål, strategier og effektpotensial
  2. Eierskap og lederskap
  3. Gjennomføringsplan

Kriteriene er vektet ulikt og denne vektingen får søkerne informasjon om i malene de skal benytte.

Fase 1 – Skisseevaluering

Evalueringen av skissene gjøres av programledelsen, som består av representanter fra de tre eierinstitusjonene. Programledelsen leser skissene og blir enige om hvilke initiativer som er så gode at de bør gå videre med å utarbeide en komplett søknad. Utarbeidelsen av en fullstendig søknad er en enormt ressurskrevende prosess for klyngene, med bred involvering fra medlemsbedrifter og interessenter, så allerede her foretar vi en kraftig redusering av potensielle prosjekter.

I år kom det inn 52 prosjektskisser til programmet, kun 26 initiativer ble anbefalt om å sende inn en komplett søknad. Vi mottok i år 27 fullstendige prosjektsøknader, en leverte altså søknad på tross av programledelsen sin anbefaling.

De tre instansene som foretar evalueringene av skissene og søknadene.

Fase 2: Ekspertevalueringer

Når de komplette søknadene er kommet inn blir disse distribuert ut til eksterne klyngeeksperter og fageksperter. Programledelsen plukker ut personer med ulik kompetanse, erfaringer fra ulike bransjer og som kommer fra både innland og utland til å sitte i ekspertpanelene. Noen av ekspertene har vært med i panelet i flere år og kjenner programmet godt, andre deltar for første gang.

Kriteriene til NCE og Arena-nivåene er litt ulike, derfor har vi en gruppe med eksperter på Arena-nivået og en gruppe på NCE-nivået.

Klyngeekspertene gjør en vurdering av hver klyngesøknad ut fra de fem kriteriene. For hvert kriterie gir ekspertene en skår fra en til seks. Vi samler så alle ekspertene i en dag der de ikke får gå hjem før de har kommet fram til en enighet om en rangering av klyngesøknadene.

I dette steget i prosessen tar vi habilitet på alvor, og de klyngeekspertene som på forhånd har meldt inn inhabilitet i et prosjekt må forlate rommet når det prosjektet diskuteres.

I tillegg bruker vi fagekspertene som har kompetanse innenfor de ulike fagområdene eller markedene som klyngesøknadene representerer. De vurderer potensialet til klyngen og kvalitetssikre påstander som blir beskrevet i søknadene.

I år, som i fjor, fikk vi gode diskusjoner rundt rangeringen. Av de mer erfarne klyngeekspertene ble det kommentert at kvaliteten på søknadene var høy i år og at utvelgelsen hadde vært litt ekstra utfordrende.

Fase 3: Intervjuer

Programledelsen sammenstiller ekspertenes sine vurderinger, og tar en beslutning om hvilke prosjekter vi trenger mer informasjon om. Programledelsen gjennomfører en times intervju med utvalgte aktører i klyngeinitiativene for å oppklare uklarheter og avdekke svakheter.

Typiske emner som blir tatt opp her er om ressursbasen er stor nok, om det er bedriftene som sitter i førersetet og om gjennomføringsplanen vil kunne bli utført i praksis.

I år gjennomførte programledelsen åtte intervjuer og disse intervjuene skiller klinten fra hveten – det kommer tydelig fram hvilke prosjekter som har størst potensial og hvor sentrale bedrifter og fagmiljø har sterkt eierskap til prosjektet.

Eksterne eksperter + intervju = programledelsens innstilling

Etter intervjuene utarbeider programledelsen en innstilling til programrådet der et visst antall klyngeprosjekter blir anbefalt å bli tatt opp i programmet. Denne innstillingen er basert på klynge- og fagekspertene sin rangering og evalueringer av samtlige prosjekter, samt intervjuene som er blitt gjennomført.

Fase 4: Endelig beslutning i programrådet

Programrådet tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som skal bli tatt opp i programmet. Nok en gang er habilitet et viktig tema. Hvis noen av deltagerne i programrådet som har en kobling til et av prosjektene forlater de rommet når det enkelte prosjektet diskuteres og når man diskuterer rangeringen til henholdsvis Arena og NCE.

Programrådets avgjørelse bygger i hovedsak på programledelsens innstilling, klyngesøknaden. I tillegg kan programrådet gjennomføre intervjuer med utvalgte klynger. Programrådet intervjuet i år syv klynger

Ut i fra programmets tilgjengelige finansielle ramme tar de en avgjørelse på hvor mange NCE- og Arena- prosjekter som blir tatt opp i programmet, samt antall klynger som skal få forlengelse i Arena-programmet.

Nåløyet er trangt, noe 23 klyngeinitiativer fikk merke i år – men dette resulterer i høy kvalitet på de klyngene som når opp. Det gir status og det åpner dører å bli valgt ut som Arena- og NCE-klynge, men det stilles også krav dem – de skal nå spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv.

Tilbakemelding og veiledning

Kvalitetssikringen i utvelgelsesprosessen er meget grundig, samtidig forsøker vi å holde en så åpen dialog som mulig med søkerne før, under og etter søknadsprosessen.

Over sommer vil vi gjennomføre tilbakemeldingsmøter med de klyngeinitiativene som ønsker det for å gi dem råd og veiledning i hva de kan gjøre for å forbedre sitt klyngeprosjekt og hva vi kan bidra med. Våre regionale rådgivere vil følge opp alle klyngeprosjektene i sine respektive regioner.

Vi oppfordrer klyngeprosjektene å benytte seg av denne tjenesten, for vi ser enorm forbedring i de klyngeprosjektene som klarer å legge skuffelsen fra seg og ta til seg denne veiledning. Et godt eksempel på dette er Arena Skognæringa i Trøndelag som ikke nådde opp i fjor, men som klarte å gjøre det nødvendige løftet og fikk Arena-status i år.

Vi ønsker både nye klynger og klyngene som ikke nådde opp i årets utlysning lykke til i året som kommer!

Se også:
InnovasjonNorge.no: Nye næringsklynger skal bidra til å drive omstillingen i økonomien
Norwegian Innovation Clusters: Nye klynger 2016

 

One Comment leave one →
 1. 15. september 2016 15:55

  Kreditt til de som trenger det
  Hei Sir / Madam
  Du er blakk, bank utestengt, har du ikke fordelen av bankene, har du et prosjekt, et behov for penger til å betale regninger, penger til å investere på forretningsreise. Dine bekymringer kan settes i 48 timer eller mindre til tider av en virksomhet kvinne som ønsker å hjelpe deg med å komme deg ut av alle dine økonomiske problemer.
  Så et lån på € 1000 til € 300.000 til svært lav rente på 2% for alle interesserte person eller i saken.
  Kontakte henne direkte på min hjemmeside http://creditdirect.comxa.com/ eller e-post:
  creditdirect@outlook.fr

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

<span>%d</span> bloggere like this: