Gå til innhold

Digitaliseringens betydning for forretningsmodeller og forbrukere

21. juni 2016
Sky med ulike mennekser, maskiner og applikasjoner.

Selskaper kan raskt utvikle tjenester i «skyen» ved å bruke allerede eksisterende platformer for kommunikasjon og handel. (Illustrasjon: Djahan)

Digitaliseringen lager selv nye spilleregler for forretningsutvikling og legger opp til et høyt endrings tempo, som krever kreativitet, oppmerksomhet og risikovilje for de som ønsker nye muligheter.

Digitalisering bidrar til fornying og effektivisering av eksisterende forretningsprosesser, men også disrupsjon av de samme. Internett har åpnet opp hele det globale markedet for alle, også nyetablerte selskaper, og legger forholdene til rette for utstrakt samarbeid i nettverk.

I denne andre blogpposten om digitaliseringens betydning for økonomi og samfunn, ser Astrid Langeland på den betydningen tingenes og tjenestenes internett (Internet of Things and Services, IoTS) har på måten selskapene opererer på og på forbrukerenes adferd og forventninger.

Les føste del her.

Av spesialrådgiver Astrid Langeland, Innovasjon Norge

Internett og nye forretningsmodeller

Digitale betalingssystemer og transaksjoner har gitt utstrakt bruk av netthandel og endrer vilkårene for bedriftene. Netthandel er vel etablert som salgsledd, men IoTS   gir ytterligere nye digitale muligheter. Internett gjør det nå mulig å oppdatere produkter og gi dem nye funksjoner og funksjonalitet på jevnlig basis.

Data fanget i sanntid er ikke bare egnet til å øke effektivitet og spare penger, men kan også skape nye forretningsmodeller fordi tjenester etter hvert blir viktigere enn produkter.

Sanntids informasjon gjennom produkt sporing gjør det mulig å møte kundenes behov på nye måter. Dette kalles  Customer-Focused Digital Transformation (kunde-orientert digital endring).

Innsikt i kundebehov, kundeopplevelser og helhetlige kundereiser på kognitivt nivå og adferdsnivå kan utnyttes til å utvikle nye digitale forretningsmodeller med bedre kundeservice.

Datasystemer kan selv utføre konkrete forretningsfunksjoner som salg, markedsføring, kundeservice og distribusjon. Derfor er et mer og mer vanlig å utnytte mulighetene for å betjene kundene 24/7 med online nettprat og bruk av video som kommunikasjonsmiddel.

Internett gjør samarbeid enkelt, men det forutsetter at digitale samarbeidsplattformer er på plass.

Produkt-plattformer

Mulighetene for dypere innsikt i hva som gir kundeverdi og gode kundeopplevelser er sterke incentiver for digitalisert innovasjon. Verdiskapingen er ikke lenger begrenset til fysiske produktsalg; andre inntektsstrømmer kan kobles til et første produktsalg som verdiøkende tjenester i form av abonnementer og programmer som forplikter kundene til videre kjøp og relasjoner.

Samarbeid med leverandører av produkter som kan utvide kundeverdien, vil styrke produktplattformen ytterligere og være gjensidig forsterkende for alle leverandørene.

Digitale plattformer

Med utgangspunkt i en digital plattform som Facebook, Apple, Amazon eller Google har utviklet, kan andre virksomheter enkelt koble på sin virksomhet ved å legge sine produkter og tjenester på toppen av de allerede eksisterende plattformene.

Dette skaper vinn-vinn verdier ved at flere utnytter investeringene i den digitale plattformen som eieren åpner for andre. Apper kan distribueres fra Apples App-store og Amazon inviterer til programmet Make Money with Us, som gjør det mulig for selgere å bruke deres digitale markedsplass.

Disse og andre digitale plattformer utnytter nettverkseffektene ved at de ved å tiltrekke seg flere brukere, gjør plattformene  mer verdifulle for disse brukerne.

I dag er 6,5 milliarder mennesker medlemmer av ulike globale nettverk, hvorav Facebook er størst med 1,6 milliarder følgere, YouTube har 1 milliard og Alibaba 0,5 milliarder brukere.

I 2020 forventes det at nær 1 milliard forbrukere vil handle for 1 billion USD via  internasjonale  netthandelsplattformer.

Eierne av slike plattformer kan i kraft av sin størrelse få en meget dominerende posisjon og påvirke konkurransevilkårene for andre tjenestetilbydere om de er på internett eller ikke.

Crowd funding

Crowd funding eller nettverksfinansiering er betegnelsen på en ny måte å reise egenkapital eller annen prosjektfinansiering.

Ideen presenteres via internett til personer som kan ha interesse for temaet og så er det opp til nettverket og andre interesserte å avgjøre om de ønsker å satse penger enten som en investering eller veldedighet.

Digitalisering og forbrukerne

Smarttelefonene endrer ikke bare næringslivets rammebetingelser, men i like stor grad medfører de store sosiale endringer. Informasjon blir lett tilgjengelig for alle og kravet om transparens krever også nye åpnere forretningsmodeller med vekt på etikk og samfunnsansvar. Forbrukerne blir stadig mer sannhetssøkende og vil at merkevarene skal stå for tydelige, positive verdier.

Tilgangen til internett og smart telefoner endrer forbrukernes adferd og forventninger til raske og effektive transaksjoner. Forbrukerne har fått et mer bevisst forhold til verdien av sin egen tid, og de gjennomfører gjerne selv tjenester som tidligere ble utført av næringslivet (for eksempel banktjenester og reisebyråtjenester) på nettet .

Forbrukerne gjør også valg via digitale medier; de blir mer kollektive gjennom bruk av nettverkstjenester og vurderings systemer for produkter og tjenester. Dette er viktig verktøy i utviklingen av forbruker påvirkning og forbrukermakt rettet mot produsenter. Forbrukerne er stadig mer sannhetssøkende og etterspør at merkevarer representerer klare visjoner og verdier.

Økt tilgang til digitale verktøy forventes å spille en avgjørende rolle i å støtte gjennomføring av alle FNs 17 bærekrafts mål.

Grønn digitalisering

Sirkulær økonomi er en økonomisk modell basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.

Digitalisering vil være helt sentralt for å kunne dra nytte av denne økonomiske filosofien fordi den forutsetter en omfattende oversikt over hvor ressurser er i sitt livsløp og hvor de kan gjenbrukes for neste bærekraftige fase.

Andre viktige digitale teknologier

Datamaskinenes sterke egenskaper utnyttes til fortsatt innovasjon og det nevnes noen nyskapende områder det er knyttet store forventninger til:

Kunstig virkelighet eller virtuell reality (VR) er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. De kunstige skapte miljøene, som også kalles holograf-teknologi, omfatter både syns- og lydinntrykk og blir vist på en skjerm eller gjennom stereoskopiske apparater.

VR gjør det mulig for brukeren å påvirke elementer i den kunstige virkeligheten i avanserte simulatorer og i underholdningsindustrien. I økende grad er det mulig for systemet å gi svar på deltagerens reaksjoner i sann tid.

Kunstig intelligens og lærende datamaskiner er et felt i sterk vekst. Datamaskiner som er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer, kalles kunstig intelligens (artificial intelligence eller AI) . Maskinene er programmerte til å observerer sitt miljø og ta egne avgjørelser for å gi en mest mulig intelligent respons.

Militære anvendelser står sentralt, men også næringslivet og utdanningssektoren ser store muligheter for å oppnå konkurransefortrinn gjennom å anvende kunstig intelligens-teknologi. Enkle ekspertsystemer er allerede i bruk som beslutningsstøtte i banker og finansinstitusjoner.

3D-printing representerer en ny produksjonsmetode for komponenter basert på nye materialer som legges lagvis ved avansert datastyring og internett kommunikasjon med oppdragsgivere.

I dag brukes dette først og fremst til prototyping hos bedrifter, men teknologien er på vei til å bli vanlig i fremstilling av kompliserte former for støpeverktøy og reservedeler.

Digitalisering og utfordringer

I kjølvannet av digitaliseringsbølgen reises det mange spørsmål om utfordringer og dilemmaer som kan følge med digitalisering.

Robotisering kan automatisere bort arbeidsplasser, det kan vokse fram klasseskiller på grunn av kompetansegap og det kan oppstp store inntektsforskjeller mellom spisskompetente IT spesialister og andre. Til noen av de andre ufordringene hører nettmobbing og beskyttelse av privatliv og personsikkerhet.

Cyberkrig, terror, drone kriger, hacking og industrispionasje, spam og driftsavbrudd er forhold som vil kreve nye beskyttelsesmekanismer, reguleringer, lover og regler.

Digitalisering er en sterk endringskraft for både næringsliv og samfunn og den er kommet for å bli og fornyes og forsterkes i takt med Mohrs lov om eksponensiell vekst. Dette representerer også utallige innovasjonsmuligheter.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: