Gå til innhold

Er verdensøkonomien i ferd med å havne i en lavvekst-felle?

20. juni 2016
one paper boat made with euro banknotes on a stormy sea, concept of financial crisis, low-poly style (3d render)

Verdensøkonomien stagnerer. OECD etterlyser en mer aktiv økonomisk politikk. (Illustrasjon: ducadp)

Den lange perioden med lav vekst er i ferd med å lede verdensøkonomien inn i en selvoppfyllende lavvekst-felle, sier OECD i sin siste halvårsrapport om den økonomiske utviklingen (Economic Outlook – June 2016). Derfor er det også en skjebnetime for politikkutformingen.

Av spesialrådgiver John Rogne, Innovasjon Norge

Uten omfattende, entydige og samordnede tiltak, vil den skuffende og svake veksten fortsette, og dermed gjøre det enda vanskeligere å innfri forventninger til nåværende og framtidige generasjoner.

Den globale veksten har falt de siste 8 årene i OECD landene, og har bare vært 2 prosent regnet i årlig rate. Veksten har også falt i de nye vekstøkonomiene, der noen av landene er i dyp resesjon. Etter nedjustering, regner nå OECD med at verdensøkonomien vil vokse med beskjedne 3,3 prosent i 2017.

oecd

Utviklingen i import for verden, OECD-området og verden utenfor OECD. Prognose for 2016 og 2017.

Veksten i handelen er uvanlig svak, og verdenshandelen økte med bare 2,6 prosent i 2015. Anslagene for 2016 og 2017 er 2,1 og 3,2 prosent, som også er vesentlig svakere enn historiske vekstrater.

OECD mener at verdikjede-intensiv og varebasert handel begrenses av flere faktorer, fra ny proteksjonisme til forhold som Kinas økonomiske omlegging mot en mer konsum orientert økonomi.

Negative looper preger også den økonomiske utviklingen i mange land.

Mangel på investeringer tærer på realkapitalen og hemmer innovasjonsevnen. Mismatch når det gjelder kompetanse i arbeidsmarkedet og for tålmodige banker bidrar også til at ressurser forblir i lavproduktiv virksomhet. Svak utvikling i handel og kompetanseoverføring bidrar til lav produktivitetsvekst, noe som igjen begrenser mulighetene til vekst i produksjon, investeringer og handel.

Regnet per innbygger er veksten i OECD landene halvert de siste 20 årene fra å ligge rundt 2 prosent til nå rundt 1 prosent. Vekstøkonomiene har også et tilsvarende fall i veksten. Konsekvensen er at det vil ta 70 år å doble levestandarden, istedenfor 35 år.

Det er med andre ord ikke demografi, globalisering eller teknologiske endringer som leder verdensøkonomien inn i lavvekst-fellen, men disse kan bidra til å lede utviklingen over i en bedre bane, som gir større sysselsettingsvekst, sterkere lønnsutvikling, mer robust utvikling i konsum og reversering av den økende ulikheten, sier OECD.

En høy vekst bane vil gi ny styrke til handel og innovasjon i de ledende bedriftene, ved at de responderer på økonomisk oppgang og øker investeringene i nye produkter,  prosesser og arbeidsplasser.

Hva må til av finans-, penge- og strukturpolitikk for å sikre velferdsutviklingen gjennom et skift fra lav vekst fellen til høy vekst banen?

Pengepolitikken har vært hovedvirkemiddelet så langt, og altfor lenge brukt alene i følge OECD, med liten hjelp fra de to andre politikkområdene. Finanspolitikk må i økende grad tas i bruk, også for å støtte opp under og oppnå resultater fra de pengepolitiske tiltakene som alt er gjort.

Situasjonen og behovene kan variere noe fra land til land, men OECD peker på områder med høy vekst- multiplikator, som hard infrastruktur (digitalisering, energi og transport) og myk infrastruktur (inkludert tidlig utdanning og innovasjon).

Rette valg vil være en katalysator for investeringer i næringsvirksomhet, som til syvende og sist er nøkkelen til å starte bevegelsen fra fra lav vekst fellen til høy vekst banen.

OECD sier også at en ikke vil klare å skape ny vekst uten aktiv strukturpolitikk. Denne må vektlegge  markedskonkurranse, innovasjon og fremme dynamikken i økonomien (øke arbeidsstyrkens kvalifikasjoner og mobilitet, samt styrke finansmarkedets stabilitet og funksjonsevne).

Dess lenger verdensøkonomien forblir i lav vekst fellen, dess vanskeligere vil det være å bryte den onde sirkelen og skape ny vekst. Den lave veksten øker også sårbarheten  for negative sjokk, som lett kan gi tilbakeslag og sterkere økonomisk nedgang.

Mangel på aktiv politikk har allerede har allerede skadet veksten og utsiktene for de unge. Spesielt de som faller utenom arbeidsmarked og utdanning. Lav vekst fellen har også bidratt til en svak produktivitetsutvikling, lavere pensjoner og økte økonomiske forskjeller.  Fravær av vekst gjør det også vanskeligere å få økonomien inn på en mer bærekraftig bane med hensyn redusert karbonutslipp og å snu den uheldige utviklingen, som har gått i retning av økt ulikhet mellom grupper.

oecd2

OECDs prognoser for vekst i BNP og handel.

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

<span>%d</span> bloggere like this: