Gå til innhold

Inviterer til nye klyngeprosjekter

7. januar 2016
Innovasjon Norge inviterer til nye klyngeprosjekter

Innovasjon Norge inviterer til nye klyngeprosjekter. Foto: Thinkstock

Klyngen er en viktig arena for å styrke den enkelte bedrifts konkurransekraft og posisjon. Derfor har Innovasjon Norge de siste årene prioritert denne satsingen meget høyt. Dette forsterkes når Innovasjon Norge legger frem sin nye strategi i 2016. Nå inviterer klyngeprogrammet til nye Arena- og NCE-prosjekter.

Av Mona Skaret, direktør Vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge

Norwegian Innovation Clusters, det nasjonale klyngeprogrammet, er Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge sin viktigste felles innsats for økt innovasjon og vekstkraft i norsk næringsliv.

Gjennom evalueringer og analyser har vi en god dokumentasjon på at klyngene bidrar til fornyelse og vekst. Det er en arena for samarbeid – mellom gründere og etablert næringsliv, mellom små, mellomstore og store bedrifter og mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. Klyngene er viktigere enn noen gang når norsk næringsliv går fra særstilling til omstilling.

Klyngearbeidet gir bedriftene et push

Mange bedrifter er nå i en krevende situasjon på grunn av endringene innen olje- og gassvirksomheten. Det er lett å bli mer forsiktig og konsentrere seg om å konsolidere kjernevirksomheten, selv om bedriften mer enn noen gang trenger å investere langsiktig i kompetanse og mer radikal fornyelse virksomheten. Klyngesamarbeidet gir mange bedrifter et push for å tenke mer offensivt og ta nødvendige grep.

Særlig små- og mellomstore bedrifter har stor nytte av samarbeid med de andre i klyngen og med partnere utenfor klyngen. Klyngene tilbyr bedriftene en godt organisert samarbeidsarena, hvor det er mulig å dele risiko og lære av hverandre. Det gjør at den enkelte bedrift bruker mer ressurser på forskning, innovasjonsprosjekter, utvikling av nye forretningsområder og internasjonalisering.

Fokus på fornyelse og omstilling i 2016

Gjennom klyngeprogrammets utlysning for 2016 ønsker programeierne å ha et sterkere fokus på klyngenes bidrag til omstilling av norsk næringsliv. Ved å jobbe mer offensivt og langsiktig med teknologisk fornyelse, nyskaping og utvikling av nye forretningsområder, kan klyngene fungere som akseleratorer for nødvendige endrings- og omstillingsprosesser.

De nye klyngeprosjektene vi henter inn og de klyngeprosjektene som skal videreføres må ha ambisjoner om, og potensial for, å bidra til fornyelse på flere nivå: av klyngedeltakernes verdikjeder, innenfor en sektor eller fornyelse på tvers av etablerte fag- og sektorgrenser.

Forsterke næringer med stort potensial

Vi ønsker å bruke klyngesatsingen til å forsterke gryende næringer med stort potensial. Oslo Edtech Cluster (undervisningsteknologi) og Oslo Medtech (medisinsk teknologi), som begge fikk støtte fra programmet i 2015, er eksempler på dette.

Vi ønsker også flere klynger som tar mål av seg til å fornye en etablert næring eller bidra til det grønne skiftet, slik som GCE Subsea i Bergen og NCE Eyde, nettverket for prosessindustrien på Sørlandet, som også fikk støtte i fjorårets utlysing.

I utlysingen av klyngeprogrammet for 2016 inviterer vi til forslag til nye Arena-prosjekter og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter. Gjennom Arena ønsker vi å støtte opp under nye og umodne klyngeinitiativ som enten kan representere en ny næring eller nytt forretningsområde eller en vesentlig fornyelse av en etablert næring.

Vi åpner også for nye Norwegian Centres of Expertise (NCE) -prosjekter. Her ser vi etter mer modne klynger som har vist en god utvikling så langt. Der vi ser et stort potensial for videre fornyelse og vekst.

Av hensyn til de økonomiske rammene har programmets eiere besluttet å ikke åpne for nye prosjekter innenfor Global Centres of Expertise (GCE) i denne utlysningen. Gjennom utlysningene i 2014 og 2015 har dette programmet så langt støttet tre GCE-prosjekter.

Videreutvikler klyngesatsingen

Norwegian Innovation Clusters ble iverksatt i 2014, basert på to etablerte programmer: Arena-programmet fra 2002 og Norwegian Centres of Expertise (NCE) fra 2006. I tillegg ble det etablert et tredje nivå: Global Centres of Expertise (GCE).

Per 1. januar 2016 støtter klyngeprogrammet 18 Arena-prosjekter, 14 NCE-prosjekter og tre GCE-prosjekter.

http://www.innovationclusters.no/

Deltagere og nivå i Norwegian Innovation Clusters

I tillegg vil det i 2016 bli satt i gang en ny satsing på klyngene som arnested for gründerskap. Det er satt av egne midler i regjeringens gründerplan til dette arbeidet. Tettere samarbeid mellom nystartede og mer etablerte bedrifter i regi av klyngesatsingen skal bidra til dristigere innovasjon og til at flere gründere lykkes.

For første gang har også regjeringen satt av egne midler for at klyngene skal kunne jobbe mer systematisk og lykkes enda bedre i EUs forskningsprogram Horisont 2020

Omstillingsmotor

Innovasjon Norge iverksatte i fjor også en ny satsing: Klyngene som omstillingsmotor. Denne videreføres og forsterkes i 2016.

Satsingen skal bidra til effektiv omstilling av norsk næringsliv ved å videreutvikle utvalgte teknologi- og kompetanseområder og implementere dette på tvers av ulike industrielle miljøer.

Egne satsinger for å forsterke samarbeid med utdanningsmiljøer og flere innovasjonspartnerskap i klyngene (den såkalte «Innovasjonsrammen») videreføres i 2016.

Gjennom en tett oppfølging av og dialog med både de nye klyngeinitiativene og de mer modne, dynamiske klyngene, vil Innovasjon Norge og de to andre eierne løpende fange opp utfordringer og behov og forsøke å tilpasse innsatsen best mulig til næringslivets behov for fornyelse og omstilling.

Les også: Samarbeid mellom næringsmiljø og utdanningsinstitutsjoner – et arnested for kompetanseutvikling

Se også: Norwegian Innovation Clusters nettsted

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: