Gå til innhold

Utfordrende taktomslag – Syv magre år eller ny eksportvekst?

2. november 2015

Det har de siste dagene kommet skuffende nyheter om norsk økonomi og utsiktene. Arbeidsledigheten øker mer enn ventet. Veksten internasjonalt justeres stadig ned. Ifølge Statistisk sentralbyrås siste prognoser kan trenden snu allerede i 2016. Alternativ beregning sier derimot syv magre år – hvis ikke eksporten øker kraftig.

Av spesialrådgiver John Rogne, Innovasjon Norge

I SSBs konjunkturbarometer trekker stadig flere bedriftsledere trekker fram svak etterspørsel og sterk konkurranse som begrensende produksjonsfaktor, til tross for den sterke nedgangen i kronekursen.

Sammensatt Konjunkturindikator

Sammensatt konjunkturindikator, kilde: SSB

Bak det svekkede helhetsbilde er det imidlertid variasjoner. Utsiktene for produksjonsvekst i kommende kvartal er i løpet av 3. kvartal bedret for næringsmiddelindustrien, papirindustrien og grafisk industri, metallindustrien, møbelindustri og skipsbyggingsindustrien.

Skipsbyggingsindustrien ser litt mindre mørkt på fremtiden

For sistnevnte gruppe er det imidlertid fortsatt en negativ overvekst (forskjell mellom de som venter oppgang og nedgang) på 20 prosent som ser nedgang, mens overvekten som ventet svakere utvikling var hele 40 prosent i andre kvartal.

Store deler av norske industrien ser en sterk nedgang

For de fleste industrigrupper er utsiktene blitt forverret i 3. kvartal. Størst negativ overvekt er det nå i maskinindustrien med overvekt på hele 56 prosent som venter produksjonsnedgang. Det er også stor negativ overvekt når det gjelder utsiktene til produksjonsvekst for maskinreparasjon, dataindustri, metallvareindustri, kjemiske råvarer, raffinerier og tekoindustri.

Krevende taktskifte

Dette tyder på at det vil bli svært utfordrende å få til det taktskiftet, som skal avløse mange år med stagnasjon og igjen gi sterk vekst i norsk fastlandseksport.

Sterk eksport kan få trenden til å snu

SSBs prognoser fra september viser at den negative trenden for produktivitet og arbeidsplasser kan snu allerede i 2016. Men dette bygger på at forbruket innenlands holder seg oppe og eksporten stiger, stimulert av svak kronekurs. Dette er vist i figuren under. Denne viser et markert positivt taktomslag for veksten i fastlandseksport fra og med 2015.

SSB-_prognose

Kilde: SSB

På bakgrunn av utviklingen den siste tiden er det mange som mener det nå er stor sannsynlighet for at vi går inn i en periode med vesentlig svakere global vekst enn consensus-anslagene nå viser.

Eika gruppens alternative beregning – «De syv magre år»

Sparebank-gruppen Eika har derfor fått SSB til å lage en alternativ beregning, der det legges inn forutsetninger om svakere vekst i verdensøkonomien, og som innebærer en gjennomsnittlig BNP-vekst på om lag 1 prosent for Norges handelspartnere, fra 2015 til 2022.

Scenario som bygger på lavere global vekst

Dette kalles for «de syv magre år»-scenariet. Forskjellene ligger i følgende. SSB har i sin egen prognose forutsatt at markedsindikatoren for eksport, etter en vekst på 1,5 prosent i 2012 og 2013 og 4,6 prosent i 2014, holder seg oppe og øker noe i 2017 og 2018.

I «de syv magre år» beregningene legges det inn at indikatoren vil ha en årlig vekstrate på 2,2 prosent fra 3. kvartal 2015 og ut hele perioden til 2022. Dette gir da svakere eksportvekst, og som konsekvens en vesentlig mer dyster utvikling for norsk økonomi fram til 2022.

Pessimistisk, men innenfor det mulige

SSB sier at selv om forutsetningene for beregningene er klart mer pessimistiske enn deres egne, ligger de likevel klart innenfor det en kan tenke seg som mulig. I begge beregningene er det forutsatt at oljeprisen får en viss realvekst fra 2016 til 2018 og deretter holder seg nominelt på 60 dollar per fat ut prognoseperioden.

Arbeidsledigheten vil fortsette å øke gjennom hele perioden og nå 6,0 prosent i «Eika»-alternativet, mens det i SSB prognose når en topp på 4,6 prosent i 2016 og deretter går ned mot 4 prosent.

Avhengig av eksport og globale utviklinger

De alternative beregningene som er utført for Eika-gruppen viser hvor avhengig norsk økonomi er av eksporten og markedsutviklingen utenfor Norge. Det går på både markedsvekst og konkurranseevne, slik at vi kan nyttiggjøre oss den veksten som er der.

En utfordring for alle sentrale aktører

Vår evne til å kjempe om markedsandeler i en krevende internasjonal liga er sentral. Dette er en utfordring for eksportindustrien, men også for politikken, virkemidlene og alt og alle som kan påvirke prestasjonene.

Vi må snu trenden

Historisk har vi i ly av store inntekter fra oljen jevnt tapt markedsandeler. Det er denne trenden som nå må snus. Det krever taktskifte. Modellen bare forutsetter at vi mestrer utfordringene og snur markedsandelstapet – det er vi som må ta tak i utfordringene.

Les også: Eksporten i september 2015

2 kommentarer leave one →
  1. 5. november 2015 01:16

    mantap gan perkembangan teknologi sekarang, , klw kita gak ikuti bisa ketinggalan kereta , Aerith

  2. 5. november 2015 14:57

    info yang sangat menarik, sepertinya harus dicoba 🙂 , Affleck

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

<span>%d</span> bloggere like this: