Gå til innhold

Ny organisering av Innovasjon Norge

4. mai 2015

Innovasjon Norge har med sin nye organisering et ønske om å etablere klare roller og få mer flyt i arbeidsprosesser. Vi ønsker å bli enklere å forstå for kundene våre og å gjøre det enklere å samarbeide internt.

Av administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge

Ny organisering
I desember 2014 ble en ny, overordnet organisering av selskapet vedtatt som et resultat av en oppsummering av selskapets første ti år og innspill fra ansatte selv, kunder og andre.

Målet med den nye organiseringen er å organisere selskapet tettere på næringslivets behov, oppdragene og leveransene våre. Våre eiere måler oss på tre områder uavhengig av næring og sektorer: flere gode gründere, vekstbedrifter og innovasjonsmiljøer. I tillegg har vi et viktig samfunnsoppdrag som skal sikre tilstedeværelse over hele landet og en bærekraftig utvikling av våre primærnæringer. Disse oppgavene er nå inndelt i ti divisjoner.

Det er fem kunderettede divisjoner: Gründer og oppstartsbedrifter, Vekstbedrifter og klynger, Regioner og finansiering, Merkevaren Norge og Bærekraft.

Det er fem avdelinger for selskapstjenester, som skal sørge for god og effektiv organisering av selskapet og skal sørge for at kunderådgivere får best mulig kompetanse og mest mulig tid til kunderettet arbeid: Viseadministrerende, Finans, styring og fond, HR, PR og kommunikasjon, IKT og digitalisering.


Må gi oss selv tid
Når den nye organisasjonen får satt seg, ønsker vi å etablere klare roller, ansvarsfordelinger og mer flyt i arbeidsprosesser på tvers av landegrenser, kunder og programmer. Vi ønsker å bli enklere å forstå for kundene våre og å gjøre det enklere å samarbeide internt.

Det vil ta minst to til fire år før den nye organisasjonen er satt. Med en så distribuert organisasjon, med tilstedeværelse over hele landet og internasjonalt, beveger vi oss i større grad mot en matriseorganisering hvor samarbeid internt og forenkling av prosesser for våre kunder er kjernen.  Men med et stort etterslep på teknologoinvesteringssiden vil det ta tid før vi virkelig ser effekten av endringene og mulighetene for oss å jobbe bedre koordinert på tvers.

Vi har hele tiden vært tydelige på at vi i omstillingsprosessen beholder eksisterende kontorer i alle landets fylker. Vi vil opprettholde nærheten til kundene og markedene, og øke evnen til å levere mer på våre kunders premisser. Vi ønsker også å bistå til å øke bredden av entreprenørskapsånd og -kultur i hele landet. Det krever endrede arbeidsmetoder og økt digitalisering av våre tjenester. Sammen bygger vi et selskap for fremtiden.

Divisions

Oversikt over divisjoner i Innovasjon Norge


Fem kunderettede divisjoner

Gründer og oppstartsbedrifter
Entrepreneurs and StartupsDivisjonens formål er å organisere seg slik at vi kan være gründere med store drømmers beste venn, gjennom å fjerne barrierer for norske globale gründersuksesser. Dette er første gang selskapet får en egen divisjon for grundere, som også vil signalisere viktigheten av fokus på nye oppstartsbedrifter og entreprenørskapskultur når Norge nå står ovenfor en omstilling.

Bård Stranheim leder divisjonen.

 

Vekstbedrifter og klynger
Growth Companies and ClustersDivisjonens formål er å organisere oss på en slik måte at vi gjør jobben litt enklere for intraprenører, vekstbedrifter og klynger som vil lede an i omstillingen av norsk næringsliv. Det er viktig for oss å synliggjøre at vi ikke bare jobber med oppstartsselskaper, men også har en viktig oppgave med å revitalisere eksisterende industri og næringsliv.

Mona Skaret leder divisjonen.

 

Regioner og Finansiering
For første gang har vi samlet kontorene hjemme og ute under én felles paraply. Divisjon Regioner og Finansiering har som hovedoppgave å levere selskapets tjenester ut mot sluttkundene. Organiseringen av divisjonen skal bidra til en mer effektiv organisering av selskapet der det kunderettede arbeidet rendyrkes mest mulig.

Vi samler nå flere fellesfunksjoner. Dette avlaster våre rådgivere, som kan bruke mer tid på våre kunder lokalt. Vi etablerer en enhet for bad banking under vår finansieringsavdeling for å sikre økt kontroll og kvalitet.

Per Niederbach leder divisjon.

Regions and Financing

 

Merkevaren Norge

Brand NorwayDivisjonens oppgave er å profilere Norge som turistland og å profilere norsk næringsliv internasjonalt. Hovedoppgaven til divisjonen er å utvikle en mer omforent omdømmeposisjon for Norge og å styrke fokus på å fremme norsk næringsliv, fremme Norge som attraktivt land å investere i og å attrahere turister og andre til Norge som destinasjon.

Finn Kristian Aamodt er fungerende leder for denne divisjonen. Cathrine Pia Lund starter 1. juni.

 

 

Divisjon Bærekraft
Sustainability Norway
Vi ønsker også å kapitalisere i større grad på samarbeid og fagkompetansen som sitter i organisasjonen på tvers av siloer. Vi har for første gang samlet all vår unike og sterke fagkompetanse rundt miljøteknologi, landbruk, utvikling av reiselivet, marin, maritimt, bioøkonomi inn i en divisjon, divisjon Bærekraft. Divisjonens hovedoppgave er å utvikle Innovasjon Norges strategiske arbeid knyttet til å styrke næringslivets overgang til en mer bærekraftig økonomi, med spesiell vekt på de biobaserte næringer, bærekraftig reiseliv, teknologi og samfunn.

Divisjonen har ansvar for å koordinere og videreutvikle arbeidet knyttet til spesialoppdrag som landbruk, reiselivets utviklingsaktiviteter samt spesielle satsinger knyttet til miljø og utvikling av bioøkonomiske områder.

Inger Solberg leder divisjonen.

 

Fem avdelinger for selskapstjenester

Viseadministrerende direktørs avdeling
Avdelingens hovedoppgaver er å lede, koordinere og følge opp selskapets arbeid innenfor forretningsutvikling og selskapsstrategi, innovasjonspolitikk og myndighetskontakt, endringsprosesser og organisasjonsdesign, juridisk og compliance.

Toril Bariusdotter Ressem er viseadministrerende direktør.

Deputy CEO

 

Finans, virksomhetsstyring og fond
Avdelingens hovedoppgaver er å lede, koordinere og følge opp selskapets arbeid med å utvikle og drifte selskapets samlede virksomhetsstyring og selskapets fondsinvesteringer. Å forstå vårt selskaps økonomimodell er ikke enkelt. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Hans Martin Vikdal leder avdelingen.

Finance, Scorecards and Funds

 

HR, kultur og kompetanse
Human Resources
HR, kultur og kompetanse omorganiseres slik at på kultur- og kompetanseutvikling blir satt i høysete. Avdelingen skal levere på både strategiske og administrative oppgaver.

Yvonne Fosser leder avdelingen.

 

 

PR og Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingens hovedformål er å sikre og å levere økt tydelighet, synlighet og åpenhet i kommunikasjon av vårt totale oppdrag, leveranser, kompetanse og effekt for ulike målgrupper, internt og eksternt. Vi har også en stor oppgave foran oss med å ta innover oss mulighetene i bruk av de digitale og sosiale kanalene.

Elisabeth Morthen leder avdelingen.

Communication

IT og Digitalisering
Hovedoppgaver er å lede, koordinere og følge opp selskapets arbeid med å digitalisere selskapet.  Sammensetning av enhetens ulike roller skal gjenspeile kjernen i enhetens ansvar.

Rodin Lie leder avdelingen.

ICT and digitalisation

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: