Gå til innhold

Store muligheter i markedet for sjømat

22. januar 2015

 En bærekraftig sjømatsnæring vil ha store markedsmuligheter.

Av spesialrådgiver Sigridur Thormodsdottir, Innovasjon Norge

Norsk laks

Norsk laks (foto; alexsalcedo, thinkstock)

Globale endringer for næringen

2014 var et turbulent år for sjømatnæringen. Utestenging fra det Russiske markedet står høyest på listen over utfordringer. Over natten forsvant et marked som tok 11 prosent av den totale sjømateksporten. Dette var spesielt kritisk for sildenæringen.

Mot slutten av 2014 viste det seg at den norske klarte  å omstille seg raskt. Laksen har funnet veien til nye markeder. Situasjonen for sildenæringen er imidlertid fortsatt uavklart.

Det er ingen ting som tyder på at geopolitiske endringer blir mindre fremover. For en næring som eksporterer største delen av sine produkter er det viktig å følge med utviklingen i markedene.

For å være konkurransedyktig må samspillet i verdikjeden innenfor sjømat bidra til effektiv produksjon av kvalitetssjømat som er etterspurt i de ulike markedene. Det finnes ikke en enkel løsning; det vil v’re mange løsninger og markedet vil være i kontinuerlig endring.

Marint verdiskapingsprogram

Marint verdiskapingsprogram ble avviklet 31. desember 2014 etter ni år. Markedsrettet strategi og forretningsutvikling har vært programmets kjernesak. For Innovasjon Norge vil markedsorientering i sjømatnæringen fortsatt være viktig og videreføres igjennom andre ordninger.

Økt interesse for bærekraftige løsninger

Som i tidligere år, øker interessen og etterspørselen etter bærekraftige marine løsninger innenfor havbruk og fiskeri. Befolkningsvekst og økt kjøpekraft øker etterspørselen etter sjømat.

Den økte etterspørselen blir møtt med mer oppdrett. I 2014 så vi at marin leverandørnæring økte sin andel innenfor miljøteknologiordningen. Det utvikles og oppskaleres flere bærekraftige løsninger. Dette er en trend som Innovasjon Norge vil bidra til fremover.

Spesielt viktig er det å styrke leverandørnæringens muligheter for å oppskalere og utvikle sine løsninger i andre farvann. Marin leverandørnæring er uten tvil en av de næringene med størst potensial internasjonalt bildet og en viktig brikke i bærekraftig utnyttelse av havet, sammen med maritim, olje og gass leverandørene.

Økt utnyttelse av råvarene

100 % utnyttelse av marine råvarer må være et mål for norsk sjømatsektor. Full utnyttelse av råvaren kan være et viktig bidrag for økt lønnsomhet i sjømatnæringen. I tillegg vil det føre den i en mer bærekraftig retning.

For å få til dette må hele den marine verdikjeden involveres og koples opp mot nye miljøer. Som i olje- og gassnæringen, må det letes, utvinnes, og prosesseres. Markedsrettet utvikling er fortsatt en forutsetning for å lykkes i utviklingen av dette nye næringsområdet. Utnyttelse av nye marine ressurser vil skape nye marine verdikjeder og nye produkter. Vi er bare i startfasen.

Et samspill av Innovasjon Norges ulike virkemidler — som nettverk, Bioraffineringsprogrammet, Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter, Miljøteknologi samt markedsrettede tiltak — vil kunne sikre vekst i næringsaktiviteter basert på en bærekraftig høsting av marine ressurser.

 

 

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: