Gå til innhold

Bærekraftige løsninger for oppdrett og fiske kan bli en ny konkurransedyktig næring

2. september 2014

Innovasjon Norge har tro på at leverandørene av marine løsninger kan danne basis for en ny norsk vekstnæring. Det vil både kunne bidra til den norske sjømatnæringen og levere teknologi og kunnskap i et globalt marked.

Norsk anlegg for lakseoppdrett

Norsk lakseoppdrett (foto: Evgeny Sergeev)

Av seniorrådigver Sigridur Thormodsdottir, Innovasjon Norge

Norske leverandører av bærekraftige marine løsninger innen for fiskeri og havbruk vil kunne spille en viktig rolle for videre vekst og verdiskaping i norsk sjømatnæring. Dette viser flere forskningsrapporter.

Det samme budskapet fremmes i den nye rapporten om leverandørenes viktige rolle for Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien, som vil inngå i det faglige grunnlaget til Sjømatindustriutvalget. Utvalget skal gjennomgå rammebetingelsene i sjømatindustrien og komme med forslag til tiltak for økt lønnsomhet og verdiskaping.

En ny ringvirkningsanalyse fra Sintef (2014) viser videre at leverandørnæringen selv bidrar kraftig til verdiskaping i Norge.

Totalt hadde den norske sjømatnæringen i 2012 en verdiskaping i form av bidrag til BNP på 46,5 milliarder norske kroner, en sysselsetting på ca 47 000 årsverk og en produksjonsverdi på ca 156 mrd. NOK.

I perioden fra 2004 – 2012 har ringvirkningene økt fra ca 12 mrd. NOK til ca 24 mrd. NOK, en økning på 8,7% per år. Det viser at i det totale skaper bedrifter som er tilknyttet sjømatnæringen like mye verdi i ringvirkninger som det salget av sjømaten gjør i seg selv.

Sjømatnæringen er pekt på som nærnig med stort verdiskapingspotensial

I rapporten «Et kunnskapsbasert Norge» konkluderer forfatterne med at sjømatnæringen, leverandørene inkludert, er en av de tre næringene som Norge bør satse på for fremtiden.

I tillegg påpekes det et behov for et teknologisk løft til å sikre videre vekst og verdiskaping i næringen. Om norsk økonomi skal finne flere bein å stå på er det ikke mulig å unngå å se nærmere på denne næringen og hva som skal til for å utvikle en konkurransedyktig leverandørnæring.

Innovasjon Norge kan utløse muligheter i en ny næring

«Innovasjon Norge har som oppdrag å øke verdiskaping i Norge . For oss er det derfor viktig å identifisere områder med stort vekstpotensial. Særlig i skjæringsfeltet mellom sterke næringer vet vi det ligger store muligheter for ny lønnsom forretning» sier direktør for strategi og kommunikasjon i Innovasjon Norge, Vincent Fleischer.

«Leverandører til havbruk og fiskeri representerer et av disse skjæringsfeltene. I tillegg til å ligge tett på sjømatsektoren trekker de på erfaring og kompetanse fra leverandørene til maritim sektor og olje og gass. Dette er bakteppet for at Innovasjon Norge i løpet av de siste to årene har jobbet systematisk med å gjøre de marine leverandørene mer bevisst sine styrker og muligheter som næring »

Utfordringer for leverandørnæringen

En kartlegging vi har gjort viser flere utfordringer for leverandørnæringen, utfordringer som kaller på tiltak i Norge og i det internasjonale markedet.

Med noen gode unntak, er næringen kjent for å være fragmentert. Den er preget av mange spesialiserte bedrifter, i en tid der markedet begynner å etterspørre helhetlige løsninger som kombinerer teknologi og tjenester. Videre vekst hindres også av en generell svak innsikt i det internasjonale markedet .

Som svar på dette har Innovasjon Norge likestilt leverandørene med sjømatprodusentene som målgruppe i sektorspesifikke tiltak. Vi har sett på hvilke av de generelle ordningene som vil være mest relevante for å bidra til utvikling og implementering av nye bærekraftige marine løsninger.

«Vårt forslag til statsbudsjettet for 2015 innebærer en satsing på leverandører av bærekraftige marine løsninger og er et resultat av dette arbeidet,» sier Fleischer. «Vi anbefaler at vi gjør bruk av flere ordninger og at vi trekker på erfaringer fra utviklingen av leverandørnæringen til oljesektoren, hvor Innovasjon Norge har spilt en viktig rolle.»

Utviklingen av en sterk og konkurransedyktig leverandørnæring kan ikke skje ved at næringen kun henvender seg til det norske markedet. Mange av de mest krevende kundene befinner seg i andre land der havbruk seiler opp som en helt sentral næring. Om den norske leverandørnæringen skal bli verdensledende må den også bryne seg på kunder ute. Vi ser også at markedet ute etterspør større helhetlige løsninger. Det er med andre ord viktig at de norske leverandørene finner sammen slik at de kan tilby pakkeløsninger. Innovasjon Norge har stått for en rekke aktiviteter i Asia og nå i Afrika som bidrar til økt forståelse for hvordan markedene fungerer og hva de etterspør.

Glitrende forskning blir ikke gull uten videre

En kartlegging gjort av Innovasjon Norge og Forskningsrådet av forsknings- og innovasjonsmidler tilgjengelige for leverandører av teknologi til marin sektor viser at forholdsvis få midler brukes til kommersialisering av kunnskap.

Muligheter for demonstrasjon av nye løsninger er spesielt trukket frem som en flaskehals. Norsk Industri peker også på dette. Demonstrasjon er klart et av de viktigste elementene i kommersialisering av nye løsninger, men langt fra det eneste.  Muligheten for å innføre nye bærekraftige løsninger forutsetter også at bedriftene utvikler gode og relevante forretingsmodeller.

Det holder derfor ikke med å lansere et eget demonstrasjonsprogram for leverandørnæringen. Det må jobbes på flere fronter samtidig. Vi må se på standardisering og bruk av anbud hvor leverandørene kan samarbeide. Vi måutvikle forretningsmodeller som kombinerer teknologi og tjenester i gode løsninger. Bedriftene må sitte i førersetet og sette premissene i demonstrasjonsfasen og jobbe parallelt med markedsrettet forretningsutvikling.

Sigridur Thormodsdottir (foto: Innovasjon Norge)

Sigridur Thormodsdottir (foto: Innovasjon Norge)

Innovasjon Norge har virkemidler som godt kan videreføre forskning til forretning på dette området. Dette gjelder ikke minst Miljøteknologiordningen, Industrielle forsknings og utviklingskontrakter og tjenester knyttet til forretningsutvikling og internasjonalisering.

Den blå delen av bio-økonomien

«Vi må stimulere til utvikling av nye verdikjeder, ny teknologi og nye tjenester som sikrer bedre utnyttelse av de råvarene som er tilgjengelig i dag,» sier Fleischer. «Vi må også skape verdier basert på nye råvarer, som for eksempel alger. I denne utviklingen spiller leverandørnæringen en viktig rolle.»

Som for sjømatverdikjeden går potensialet langt utover Norges grenser.

Det er ingen uenighet om at leverandører av marine løsninger er viktige for verdiskaping i Norge både som bidragsyter til en konkurransedyktig sjømatnæring og som leverandørnæring i et globalt marked. Dette er et marked som skriker etter sjømat produsert med bærekraftige løsninger.

Innovasjon Norge har identifisert nye muligheter for innovasjon og nye løsninger på dette området, og hva dette kan medføre av utfordringer for bedriftene. Innovasjon Norge stiller med vilje og virkemidler i form av lån eller tilskudd til å støtte utviklingen av en ny næring, men til syvende og sist er det bedriftene selv som må ha lyst og vilje til å ta styringen og sikre ny vekst.

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: