Gå til innhold

Et innblikk i det som opptar de europeiske innovasjonsrådene for tiden

25. august 2014

Pål Aslak Hungnes gir oss et innblikk i det som skjedde på årets TAFTIE-konferanse i Warszawa. Han fant blant annet et sterkt fokus på vekst i SMBer. TAFTIE er nettverket for Europas innovasjonsråd.

Warszawa (foto: NiseriN/iStock)

Warzawa (foto: NiseriN/iStock)

Av Spesialrådgiver Pål Aslak Hungnes, Innovasjon Norge

Hva våre kollegaer i Europa er opptatt av for tiden

The European Network of Innovation Agencies, TAFTIE, før, er  en organisasjon etablert i 1992 av 6 av Innovasjon Norges søsterorganisasjoner i Europa. Nå har den 30 medlemmer fra 26 land med €32 mrd i samlet budsjett, hvorav €9 mrd er øremerket innovasjon.

På medlemslisten finner vi kjente organisasjoner som VINNOVA, TEKES, Enterprise Ireland og Bpifrance. Forskningsrådet er det faste norske medlemmet og inviterer oss i Innovasjon Norge med på årskonferansene. I år var Norge representert ved min kollega Tobias Ellingsen i Forskningsrådets Innovasjonsdivisjon og meg.

Det var første gangen våre kollegaer i Polen, Polish Agency for Enterprise Development (PARP), har formannskapet i TAFTIE. Dette medfører også at de hadde ansvaret for å arrangere årskonferansen. Warszawa er en flott by å besøke og jeg tok med samboeren og brukte en dag ekstra for å se oss rundt i byen. Hyggelige folk overalt, en koselig gamleby og nydelig klassisk musikk av høy kvalitet på gatehjørnene. Anbefales.

Jeg lærte at de er flinke til mer enn musikk; de satser også veldig sterkt på forskning, teknologi, engineering og matematikk (STEM) også, ble det hevdet på konferansen.

Med utvidelsen av EU for ti år siden, var 1 av 2 nye EU-borgere polakker, og halvparten av BNP i de nye landene ble skapt i Polen. Polen er en økonomisk stormakt i Europa, og i sterk vekst. De kan nå feire 25 års jubileum med demokrati etter 40 år med kommunismen. Det er imponerende.

Finansiering av vekst – var årets tema

Altså er våre kollegaer opptatt av vekst. Og det er jo svært relevant for oss også.

Etter velkomsten fra vertskapet, fikk vi to meget gode innledere.

Først ut var Ms Olga Grygier-Siddons, påtroppende leder for PwC i Sentral- og Øst-Europa og 8 000 ansatte. Hun kunne presentere interessante tall fra den siste PwC-surveyen på tema innovasjon.

Tre prosent av bedriftene prioriterer ikke innovasjon, mens 10 prosent ligger i motsatt ende av skalaen og har innovasjon øverst på agendaen. De andre 87 prosentene verdsetter og/eller prioriterer innovasjon.

Olga Grygier-Siddons

Olga Grygier-Siddons (foto: TAFTIE)

De to største barrierene mot innovasjon er finansiering og organisasjonskultur, påpekte hun, mens mangel på talent kommer på tredjeplass. Hun synes det var oppsiktsvekkende at kun 14 prosent av de spurte sier at «ingenting stopper oss fra å innovere».

Hun oppsummerte med at det er tre hovedbegrunnelser for offentlig medvirkning, 1) stor usikkerhet i innovasjonsprosjektene, 2) «spillover»-effekter av akademias innovasjonsaktiviteter, og 3) å dele på risiko med de private vil utløse innovasjon.

Hun mente at det offentlige bør prioritere å finansiere økt samarbeid mellom næringslivet og akademia, og dele risikoen med de private gjennom lån og garantier, samt samfinansiere innovasjonsprosjekter.

Hun illustrerte også behovene ved å peke på Europas store utfordringer med et lite risikokapital-marked. Mens VC fonds i USA er tilbake på nivåer fra før finanskrisen rundt €20-30 mrd euro i året, er det kun om lag €5 mrd i Europa og med avtagende nivåer etter finanskrisen.

EU-kommisjonen presenterte Europa 2020 og Horisont 2020

Deretter fikk vi en meget god presentasjon av Ms Ewa Synowiec, leder for EU-kommisjonens representasjon i Polen.

Hun gikk gjennom EU-strategien Europe 2020 og revideringen av denne, og alle tilbud om finansiering av små og mellomstore bedrifter (SMB) som EU stiller opp med, alt fra strategiene i strukturfondet, det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horizon 2020 til COSME, det nye programmet for SMBer.

240 000 små og mellomstore bedrifter har benyttet seg av det nåværende Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) siden 2008, og hun forventet at Horizon 2020 ville «booste» innovasjonskapasiteten i europeiske SMB med sine øremerkede €8,6 mrd. av totalt €80 mrd.

Det er laget fine oversikter i den offisielle oppsummeringen av konferansen så dette tenkte jeg ikke å referere i detalj. Se side 7-9 i oppsummeringen her. Det er vel verdt å bla i dette dokumentet som også EU-kommisjonen har fått som politikkinnspill fra TAFTIE.

Risikokapital til risikofylte innovative prosjekter

Etter tre spennende business-case var det to parallelle sesjoner mot slutten av dagen.

Den ene sesjonen var på tema risikokapital til risikofylte innovative prosjekter. Dessverre ble den veldig Polen-spesifikk. De har en rekke særlige utfordringer i Polen. Bl.a. er en av mange uheldige konsekvenser av svart økonomi at SMB i liten grad kontakter banker eller investorer for lån eller egenkapital. De er redd de må dokumentere aktivitetene mer enn de ønsker, og finansierer derfor gjerne egen utvikling med egne oppsparte midler alene. Dette er selvfølgelig en stor utfordring i Polen, men ikke like mye i alle andre land.

Konklusjonene fra denne sesjonen var at man burde satse på forretningsengler gjennom skatteinsentiver, koordinere mangfoldet av programmer på høyt nivå hos myndighetene og styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene i det nasjonale innovasjonssystemet.

Bedriftsutvikling i høyvekstforetakTAFTIE logo

Den andre sesjonen var om tilgang til kapital for bedriftsutvikling med fokus på høyvekstforetak.

Det var en klar erkjennelse at SMBenes tilgang til finansiering var forverret etter finanskrisen. På toppen kommer de nye bankreglene under Basel III (en internasjonal avtale om bankers reserver  m.m.) Asymmetrisk informasjon er fortsatt et problem, og både offentlige og private finansiører ønsker å utvikle bedre verktøy og adressere markedssvikt.

Mezzanine-finansiering (finansieringsform en kombinasjon av lån og egenkapital) ble trukket fram som et mulig nytt verktøy for vekst, men det har vist seg svært vanskelig å få markedet til å ta i bruk dette. Det synes kulturelt vanskelig å få SMBer i Europa til å la andre slippe til på eiersiden. En privat bank i Polen brukte begrepet i markedsføringssammenheng, men i realiteten hadde de bare fått brukt det i fem prosjekter over en fireårsperiode (2008-2011)!

Sesjonen konkluderte bl.a. med at man burde lansere flere finansieringsformer, som å garantere for banklån, gi enkle små lån, lån for å dekke teknologiprosjekter med middels risiko, motivere bedriftene til å benytte seg av mezzanine-lån og venturekapital, mv.

Pål Aslak Hungnes

Pål Aslak Hungnes

Hva er etterlatt inntrykk – og hva bør vi se nærmere på?

Alt i alt, det er godt å høre at våre kollegaer i andre land strever med de samme utfordringene som vi, og at de også leter etter gode løsninger sammen med private aktører. TAFTIE skal bidra til læring og samarbeid mellom aktørene og være en arena for åpen innovasjon for innovasjonsselskapene i Europa. Dette blir bare viktigere og viktigere. Kanskje bør Innovasjon Norge også søke medlemskap?

Det er særlig to ting jeg tok med meg hjem som noe vi definitivt bør se nærmere på.

Det ene er ulike former for mezzanine-lån som vi kunne vurdere å utvikle under innovasjonslåneordningen, og det andre er programmet «Growth Accelerator», som er et av de største bedriftsutviklingsprogrammene i verden, utviklet og lansert i Storbritannia ganske nylig. Her lager man et rammeverk der bedriftene får hjelp til å lage vekststrategier, finne hensiktsmessig finansiering, øke innovasjonsevnen sin og styrke kompetansen hos sine folk.

Vår franske søster Bpifrance har 400 rådgivere ute i regionene. De blir mer og mer presset på sin kapasitet til myk rådgivning, så de sa de ville se nærmere på Growth Accelerator-programmet. Det er det nok et par ting å lære der for oss også.

Mer info om TAFTIEs årskonferanse her!

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

<span>%d</span> bloggere like this: