Gå til innhold

Veksten i petroleumsinvesteringene stopper opp

9. mai 2014

Innovasjon Norges siste rapport om eksport og handel viser at bildet av norsk økonomi er i ferd med å endres. Veksten flater ut.

Av spesialrådgiver John Rogne, Innovasjon Norge

IMF kom med en ny utgave av sin halvårlige «World Economic Outlook» i april. Her sier de at den globale økonomiske aktiviteten tok seg opp omtrent som ventet gjennom andre halvår 2013. Forskjellen mellom de fremvoksende landene (emerging market economies) og industrilandene (advanced economies) har endret seg påfallende gjennom vinteren. Vekstutsiktene er justert ned i de fremvoksende landene, mens industriproduksjonen øker igjen i industrilandene.

Bildet av norsk økonomi i ferd med å endres. Den moderate konjunkturoppgangen, som preget norsk økonomi i 2011 og 2012, begynte å halte mot slutten av 2012 og ga klart lavere vekst i 2013. Den sterkeste innenlandske etterspørselsstimulansen i 2013, kom fra petroleumsinvesteringene som økte med 18 prosent. Dette var unntaket, resten av norsk økonomi hadde lav eller moderat vekst.

I tiden fremover ventes ingen vekst av betydning i petroleumsinvesteringene. Det er et håp om at økt vekst hos Norges handelspartnere sammen med lavere kronekurs kan stimulere norsk eksport, og slik bidra til å holde aktiviteten oppe. Statistisk sentralbyrå (er relativt optimistiske) og venter at veksten i 2014 og 2015 kan bli om lag som i 2013. Dette er imidlertid ikke nok til å hindre at arbeidsledigheten går ytterligere opp.

Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for 1. kvartal, viser at industrilederne melder om tiltagende vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal. Bedre markeder i utlandet og svakere krone stimulerer eksporten. Spesielt investeringsvarer og innsatsvarer som kjemiske råvarer og papir- og papirvarer viser oppgang.

Bare noen få industrinæringer meldte om redusert aktivitet. Her finner vi bygging av skip, møbelindustri.

Industrisysselsettingen se ut til å stige, men veksten er svært moderat. Økning hos investeringsvareprodusenter veide opp for færre ansatte hos produsenter av konsumvarer. Industriens samlede ordrebeholdning fortsatte å stige i 1. kvartal. Eksportprisene viste også økning.

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2014 er positiv, men optimismen var dalende blant produsenter av investeringsvarer. Optimismen var fortsatt ganske stor blant produsenter av innsatsvarer (spesielt for kjemiske råvarer).

Last ned hele rapporten her!

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: