Gå til innhold

Mange utenlandske studenter blir i Norge etter endt studium, men de går især til offentlig sektor. Et problem for Norge?

12. april 2013

Damvad har sett på hva som skjer med de utenlandske studentene og doktorgradsstudentene i Norge etter endt utdanning .

Av Torben Bundgaard Vad, Internasjonal Direktør DAMVAD

Torben Vad

Torben Vad (foto: Damvad)

Et sterkt økende antall studenter og doktorgradsstudenter kommer til Norge årlig. En stor del av dem blir i Norge for å jobbe etter endt studium – og potensialet for å tiltrekke flere er stort.

Det er især norsk offentlig sektor som drar nytte av de internasjonale studentene. Private bedrifter og særlig industrien tiltrekker en mindre og mindre andel av de utenlandske studentene etter endt utdanning. I stedet for bruker næringslivet mange ressurser på å tiltrekke seg høytutdannede utenlandske arbeidstakere.

De utenlandske studentene og doktorgradsstudentene mangler veiledning om jobbmulighetene i norsk næringsliv, og samarbeidet mellom norsk næringsliv og universiteter og høgskoler er beskjedent.

Dette er noen av hovedresultatene fra den til dags dato mest omfattende kartleggingen av utenlandske studenter og høytutdannet utelandsk arbeidskraft i Norge, som forsknings- og analysefirmaet DAMVAD har foretatt for Abelia, Akademikerne, Forskningsrådet, NHO, Tekna og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Norge lykkes med å holde fast på utenlandske studenter i Norge etter endt utdanning

Resultatene av denne omfattende statistiske analysen og spørreundersøkelsen gir helt ny innsikt i hva som skjer med de utenlandske studentene og doktorgradsstudentene i Norge etter endt utdanning.

Graf som viser sterk vekst.

Antall internasjonale studenter med norsk doktorgrad som får jobb i Norge.

Analyseprosjektet INTA Norway (Integrating Global Talent in Norway) viser at av de 8 309 internasjonale bachelor-og masterstudenter, som ble ferdige med sin utdanning i perioden 1993-2010, bor 5 333 eller mer enn 60 pst. fortsatt i Norge.

5 033 av de uteksaminerte internasjonale studentene har vært i jobb i Norge i ett år eller mer, og 4 196 var registrert som sysselsatte i Norge i 2010.

Av de 2003 doktorgradsstudentene i vårt utvalg, har 932 vært ansatt i Norge etter endt utdanning, mens 757 var registrert som sysselsatte i 2010.

Av de 5 033 internasjonale studentene, som har vært ansatt i Norge etter fullført utdanning, fikk så mange som 3 059 (ca. 60 pst.) sin første jobb på østlandet.

Mer enn halvparten av disse har jobbet i Oslo-regionen. De fleste av de internasjonale doktorgradstudentene fikk sin første jobb i de samme regionene som de internasjonale studentene.

De fleste utenlandske studenter ansettes i offentlig sektor

De fleste av de utenlandske studentene (mellom 58 og 63 pst.) fikk sin første jobb i offentlig sektor, først og fremst i helsesektoren eller innenfor undervisning og utdanning.

Den andre store sysselsettingssektoren for internasjonale studenter er «kommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting». Mellom 20 og 22 pst. får sin første jobb i denne sektoren. Begge disse nevnte sektorene har sett en økning i sysselsettingen av utenlandske studenter i løpet av de siste to tiårene.

Student

De utenlandske studentene i Norge er ikke fornøyd med den veiledningen de får (Stockbyte)

Samtidig har det vært en jevn nedgang i sysselsettingen av utenlandske studenter i andre private sektorer: industri, handel, overnatting og serveringsvirksomhet o.a. For de utenlandske doktorgradsstudentene ser vi et lignende bilde.

I de tre tidsperiodene vi har analysert var andelen av doktorgradstudenter, som ble ansatt i offentlig sektor, på mellom 54 og 62 pst. En nærmere titt viser at de fleste av de internasjonale studentene ble ansatt i helsesektoren. Av de internasjonale doktorgradstudentene som ble ansatt i offentlig sektor, fikk mer enn 60 pst. sin første jobb innen undervisning.

Norge har vanskeligheter med å holde på de internasjonale studentene med realfag og tekniske fag, og de med høyest utdanning

Når vi sammenligner data for alle de internasjonale studentene som er uteksaminert med studentene som har forlatt Norge etter endt utdanning, er det klart at en større andel i gruppen av master- og PhD studenter drar. Dette indikerer at desto høyere utdanning de har, desto vanskeligere er det for Norge å holde på de utenlandske studentene.

Når vi ser på utdanningsområdet til de som forlater Norge er det klart at en større andel av studenter med en grad i realfag og tekniske fag enn i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag forlater Norge. Samlet indikerer data at Norge har vanskeligheter med åholde på globale talenter med realfagsutdanning.

Internasjonale studenter

Internasjonale studenter blir i Norge (foto: Christopher Futcher)

Det er samtidig bemerkelsesverdig at i samme periode har det vært en enorm vekst i antallet av utenlandske høytutdannede arbeidstakere som kommer til Norge. Både internasjonale studenter utdannet i Norge og utenlandske høytutdannede arbeidstakere kan brukes til å møte etterspørselen etter høytutdannet arbeidskraft i Norge.

Sett i lys av dette er det interessant at  antallet internasjonale studenter som går ut i det norske arbeidsmarkedet etter endt utdanning ”kun” har økt med en faktor tre fra 2003 til 2010, mens  antallet utenlandske høytutdannede personer har økt med en faktor sju.

Vi ser samtidig at de utenlandske høytutdannede arbeiderene i høyere grad blir ansatt i privat næringsliv inklusiv industrien.

Med utgangspunkt i tallene kan man se at det er et stort potensiale til å få flere internasjonale studenter til å bli en del av arbeidsstyrken i Norge etter fullført utdanning.

Man kan spørre seg om det ikke ville være lettere og en bedre investering å integrere de internasjonale studentene i jobbmarkedet enn å søke i utlandet etter høyt utdannede arbeidstakere, da avgangsstudentene allerede bor i Norge.

Norge er i større grad førstevalget for studenter med myke vitenskapelige kompetanser

I en supplerende spørreundersøkelse og gjennom personlige intervjuer har vi prøvd å nyansere og finne forklarende faktorer.

Resultatene viser at et flertall av utenlandske studenter som uteksamineres i Norge også ønsker å se etter en jobb i Norge etter endt utdanning. Det er ingen bemerkelsesverdig forskjell mellom studenter med harde vitenskapelige kompetanser og studenter med mer myke vitenskapelige kompetanser når det gjelder hvorvidt de ønsker å søke jobb i Norge eller ikke.

Resultatene viser samtidig at Norge i større grad er førstevalget som studiested for humanistiske og samfunnsvitenskapelige studenter, enn for studenter innenfor de mer harde vitenskapelige fagene (f.eks. ingeniør, naturvitenskap).

Sprøsmål til studentene om utdanningsinstitusjonenes veiledning

Spørsmål til studentene om viktigheten av veiledning

De internasjonale studentene mangler veiledning og mer fokus på næringslivet

Til slutt kan man se at av de  tidligere og aktive internasjonale studentene som deltok i spørreundersøkelsen, mener størstedelen at informasjon og veiledning om mulighetene for å finne en relevant jobb i Norge er viktig.

Likevel føler bare en tredjedel av studentene at de får den nødvendige veiledning fra sine utdanningsinstitusjoner. Studentene vil gjerne ha flere bedrfitspresentasjoner og en tettere kontakt med næringslivet. Hvorvidt studentene har hatt mulighet til å delta på bedriftspresentasjoner varierer veldig mellom universitetene.

Spørsmål til studentene om utdanningsinstitusjonenes veiledning.

Spørsmål til studentene om utdanningsinstitusjonenes veiledning.

Les mer om resultatene omtalt ovenfor og andre resultater i de tre analyserapportene i INTA Norway.

Torben Bundgaard Vad er grunnlegger, partner og internasjonal direktør i det danske og norske  konsulentselskapet Damvad. Han har bred erfaring fra studier av forskning og innovasjon.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: